Start » Medlemsinfo » Integritetspolicy – information om personuppgiftsbehandling
Aktuellt i Öregrund »
Om oss »
Medlemsinfo »
Integritetspolicy – inform... »
Styrelsen »
Välkommen att bli medlem! »
Kontakta oss »
Företag i samverkan
Till företagarföreningen i:
 • Alunda »
 • Gimo »
 • Österbybruk »
 • Östhammar »


Integritetspolicy – information om personuppgiftsbehandlingTillbaka


Öregrund - Gräsö Företagarförening, 817301-1639 är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet.

Du kan alltid komma i kontakt med föreningens styrelse via e-post, info@ogff.se eller via våra kontaktuppgifter som finns på hemsidan, www.ogff.se.

 

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behöver uppgifterna till vårt medlemsregister. Som medlem kommer dina personuppgifter att sparas och behandlas för särskilda ändamål kopplade till föreningen och dess verksamhet. Föreningen behandlar personuppgifter för att administrera löpande föreningsaktiviteter (medlemsmöten, evenemang m.m.), kommunicera med medlemmarna (information, tips, medlems-/nyhetsbrev, inbjudningar m.m.) samt hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner (medlemsavgifter m.m.).

 

Vilka uppgifter behandlas?

De uppgifter som behandlas genom medlemskapet är företagsnamn, namn på kontaktperson, postadress, e-post och telefonnummer. Vid anmälningar till evenemang kan vi komma att behandla personuppgifter som är att anse som känslig, främst gäller det uppgifter om behov av specialkost, sådan information raderas dock efter evenemanget. Vid all behandling av dina personuppgifter iakttar vi säkerhet.

 

Vilka delar vi personuppgifter med?

Vi kan komma att dela dina uppgifter med redovisningsbyrå och revisor. Vi kan även komma att dela dina uppgifter med föreningen Företag i samverkan (som vi är medlem i) i de fall Företag i samverkan bistår vår förening med administrativ hjälp. Vi kan även komma att dela dina uppgifter med tryckeri eller motsvarande vid postutskick till medlemmar.

 

Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?
 

Ändamål med behandling

Laglig grund

Hantering av medlemskap i föreningen och föreningsadministration

Avtal (medlemskap)

Hantering av möten, evenemang och liknande sammankomster

Intresseavvägning

Utskick av information och inbjudningar som berör medlemmar och näringslivet i området

Intresseavvägning

Publicering av material på hemsida och sociala medier

Intresseavvägning och ibland samtycke

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina uppgifter så länge du är medlem och därefter så länge vi måste för att upprätthålla våra rättsliga skyldigheter avseende t ex bokföringslagen.

 

Vilka rättigheter har du?

Du som är registrerad i föreningen har flera rättigheter.

Du har rätt att få ett registerutdrag avseende föreningens behandling av dina personuppgifter. Föreningen ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling.

Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande, rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade och rätt att få ogrundad behandling raderad. Du har också rätt att dra tillbaka ett samtycke i de fall det har använts som laglig grund för behandling.

En begäran om något av det nämnda kan skickas till föreningens styrelse via e-post, info@ogff.se eller via våra kontaktuppgifter som finns på hemsidan, www.ogff.se. Du har också rätt att vända dig till Datainspektionen www.datainspektionen.se för att lämna klagomål avseende föreningens behandling av personuppgifter.

Om du önskar vara medlem, men inte önskar få information, nyheter, inbjudningar etc. från oss kan du när som helst kontakta styrelsen och begära att vi slutar med utskick till dig.

 
 
Tillbaka


Sidan uppdaterad 2018-05-25

« Tillbaka 


Öregrund - Gräsö företagarförening  

Upp

Upp